Az Expert-Operator” System (röviden EOS) a legegyszerűbb esetben két különböző objektumból álló, önálló fejlődésre képes egységként viselkedő rendszer.

Szereplőit és egyúttal egymástól különböző minőségeit nevezzük az expertnek és az operátornak. A rendszer felépítésének minimális feltétele, hogy ez a két minőség az alkotója legyen. Együttműködésük és viszonyaik változásai a bonyolult rendszerek szintjén zajlanak le azok törvényszerűségei szerint. Megfigyelésükkel ezek a törvények leírhatók.

 

Az életben mindenhol találkozunk ezzel az összefüggéssel, aminek a felismerése és taníthatósága az emberiség szempontjából korszakalkotó felfedezés volt. A felfedezés alaptézise a Leader-Follow” Modellben kristályosodik ki, amelynek a zseniális Jevgenyij Vasziljevics Zolotov akadémikus a szerzője. Ebben az univerzális modellben elegáns egyszerűséggel írta le a valójában nagyon bonyolult fejlődés folyamatát.

Fia, Borisz Jevgenyjevics Zolotov mesterien dolgozta ki a gyakorlati megvalósítást és az átadását, egyúttal létrehozva az ezen lehetőségek kutatásával és az oktatásával is foglalkozó IAFP nemzetközi akadémiát.

Az EOS, mint oktatási módszer/eszköz lényege, hogy elsajátításával a “minőségek* a gyakorlatban is átadhatók a biológiai objektumok között.  Mit jelent ez? Az egyik ember a saját tehetségét képes átadni a másiknak!

A Leader-Follow modellben felismert és leírt fejlődési törvényszerűségek hozzáértő felhasználásával ez az átadás reálisan nemcsak egy utópisztikus elmélet.

Az “EOS” az a gyakorlati rendszer, ami arra épül, hogy megvalósítsa ezt a hallatlan lehetőséget hogy a veleszületett tehetség átadható egyik embertől egy másik embernek, aki eddig nem rendelkezett vele. Az EOS mint az átadás technológiája a jövőnk elsőszámú oktatási technológiájának tartható.

Az EOS-technológiák alkalmazásai más oktatási, kutatási, művészeti, termelési, stb. rendszerekkel összekapcsolhatók, és a rendszerek együttműködése (szinergiája) alapján kompatibilissé tehetők.

 

Az EOS INSTITUTE EDUCATIONAL CENTER kutatási, oktatási, gyártási és más projektjeihez bárki csatlakozhat munkájával, együttműködő partnerként vagy bármilyen támogatásával.

Az EOS alkalmazások segítségével professzionálisan elősegíthetők és megvalósíthatók a személyes, és a jóval összetettebb, közös, sőt a globális célok elérése is. A Földön lévő azon iskolák egyike, amely az emberiséget nem a szolgaságra, hanem a szabad és felelős alkotásra, az emberi képességekkel történő teremtésre készíti fel.

Az EOS az emberiség továbbfejlődése érdekében született felfedezés. Mostanra több ezer találmánnyal, újításokkal, több száz könyvvel, hatalmas filmarchívummal és tízezres tanítványi hálózattal, a Bionettel rendelkezik.

 

Az EOS találmányról elnevezett magyar oktatási központ – EOS INSTITUTE EDUCATIONAL CENTER – vezetői és alapítói Lengyel Sándor és Dr. Tóth Emese. A tanítványaik a rendszer elsajátításával az ő tudásukat, képességeiket és lehetőségeiket kapják meg az életükhöz, ahol azt szabadon és hozzáértően használhatják fel önmaguk és a közösség javításának érdekében.

*A minőség a természetben képességet jelent. Itt is ebben az értelemben szerepel a minőség szó valamennyi esetben. (a szerk.)