ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
A kép- és hangfelvételek felhasználásának célja: publikálás oktatási, tudományos, művészeti, marketing céllal
Felvett események megnevezése
A szemináriumok és más elnevezésű élő előadások, rendezvények, forgatások, show-k, expedíciók. Ezeken mindig Lengyel Sándor és Dr. Tóth Emese ad elő, a munkatársai, esetleg tanítványai bevonásával.
A felhasználásra a fenti körben jogosultak a nevezett előadók, a részvételükkel működő gazdasági társaságok, illetőleg ezek adatfeldolgozást végző megbízottjai, alvállalkozói. A felhasználás ideje: határozatlan.
A publikálások anyagának tulajdonjoga
Lengyel Sándor és dr. Tóth Emese csak a saját, szerzői jogi védelem alá eső szellemi terméküket használják fel ezekben a felvételekben. Ezek egy része is ezeken az eseményeken kerülnek kifejlesztésre vagy továbbfejlesztésre, mint tudományos munka, és ugyanakkor oktatási és művészeti céllal is készülnek nyersanyagok és ezekből publikációk.
Minden anyag védett, saját, egyedi, ezért publikálásra érdemes. Üzleti, tudományos és művészeti értéket is tartalmaz és kifejezetten cél a folyamatos publikálásuk.Ezeket védeni kell illetéktelen felhasználástól és letiltástól is, a részvevők kizárólag a jogosult által adott tájékoztatás szerinti felhasználásra jogosultak, minden egyéb felhasználás – a jogosultak előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában – tilos és jogsértő, a jogosulatlan felhasználó kártérítési felelősségét vonja maga után.
Színvonalbeli, esztétikai kifogások elutasítása
Az utómunkák során az exkluzivitás védjegye azzal is megerősítésre kerül, hogy kizárólag professzionális felvételek és kész produktumok készülnek és kerülnek publikálásra. Az ezeken való megjelenés nem sért morális vagy esztétikai értékeket és törvényszerűségeket sem, a felhasználás során arra törekeszünk, hogy az anyagok színvonalasak és időtállóak legyenek.
Professzionalizmus és üzleti értékesség védelme
Minden felvétel professzionális eszközökkel és szakemberekkel készül, ami egy amatőr szintnél jóval többe kerül időben, felkészültségben és pénzben kifejezve is. Minden publikált anyag komoly értéket képvisel és tartalmaz küllemében, technikailag és tartalmában is. Tartalmilag egyedi felvételekről van szó, amelyek valóban megismételhetetlenek, a szereplők, a miliő, az ott elért eredmények nem hívhatók vissza, csak rengeteg szervezés, egyeztetés és tetemes költségek árán, amihez az utómunka is hozzájárul. De a spontaneitást, az alkotói légkört nem lehet ismételni. Ez pedig külön értéket és jelentést képvisel.
Sem a fotók, sem a videók nem kizárólag illusztrációként készülnek és kerülnek publikálásra, hanem fontos, szükséges és egyedi információtartalommal.
A felvett események céljai és publikálásuk céljai és helyei
Kutatás, oktatás, fejlesztés, találmányok kidolgozása, művészi alkotások létrehozása. Minden esemény, melyet Lengyel Sándor vezet, illetve előad társaival és tanítványaival, az tudományos és egyúttal művészeti alkotás is.
Nem csupán dokumentáció készül róluk, hanem tudományos, művészeti, oktatási és népszerűsítő/bemutató feldolgozások és publikációk is, valamint marketing célból is felhasználásra kerülnek.
Publikálunk az interneten a vimeo.com oldalon, fizetősen (on demand), a web és a Facebook oldalainkon, a rendezvényeinken, a reklámjainkban és könyvet is készülünk kiadni, ahol ezek megjelenhetnek.
A felvételeken a szereplők amatőrök, akik csupán résztvevők/tanulók és nem fizetett szereplők. Nem kapnak és nem kérhetnek ezért a szereplésért később sem ellenszolgáltatást, semmilyen jogcímen ilyen igényt nem támaszthatnak.
A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájárulás önkéntes és ellenszolgáltatás nélküli, a résztvevők tudomásul vették és elfogadták, hogy a hang- és képfelvételek készítése és az eseményen való részvételük a jelen tájékoztatás és az aláírt hozzájáruló nyilatkozat szerinti következményeket vonja maga után.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK